Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van producten aan u door Shake2Day / Maas-Intersales.
Wij bieden u een ruime keuze aan producten en in veel gevallen zijn aanvullende voorwaarden daarop van toepassing.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij Shake2Day. Door het plaatsen van een bestelling bij Shake2Day stemt u in met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op uw bestelling.

 

1 DE OVEREENKOMST

Uw bestelling is een aanbod aan Shake2Day voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst bij Shake2Day ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een verzendbevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is Shake2Day. Ongeacht uw herroepingsrecht conform artikel 2 kunt u uw bestelling van een product vóór toezending van de bijbehorende verzendbevestiging te allen tijde kosteloos annuleren.

Wij wijzen erop dat alle producten slechts worden verkocht in detailhandel gebruikelijke hoeveelheden. Dat betreft zowel het aantal bestelde producten in het kader van één bestelling als het opgeven van meerdere bestellingen van hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een in detailhandel gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

 

2 WETTELIJK GARANTIERECHT

Bestellers hebben in de Europese Unie gedurende 6 maanden vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op vervanging van de op Shake2Day gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden genuttigd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

 

3 PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze webshop de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden.

Wij kunnen, naar eigen goedkeuring, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de eigen producten en/of producten of diensten van een externe leverancier, onderhevig aan aanvullende voorwaarden die Shake2Day opstelt per afzonderlijke promotiecode. U gaat akkoord dat de promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Shake2Day; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door Shake2Day voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Shake2Day; (iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Shake2Day opstelt voor dergelijke promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. Shake2Day behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de promotiecodes door u of een andere gebruiker te onthouden of af te trekken in het geval Shake2Day bepaalt of denkt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor promotiecodes of deze Voorwaarden.

 

4 ABONNEMENT / INSCHRIJVINGSBELEID

Maandelijks Productabonnement
Uw maandelijkse abonnement voor Shake2Day producten wordt gestart wanneer Shake2Day uw betaling bevestigt en zal dertig dagen blijven. Wanneer u een maandelijks abonnement koopt, wordt automatisch vernieuwd in uw Shake2Day Account. Aan het eind van de maandelijkse abonnementsperiode wordt u automatisch aangemeld en gefactureerd voor een extra abonnementstermijn van 30 dagen. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt vernieuwd, kunt u uw abonnement altijd annuleren of onderbreken voor het einde van uw huidige abonnementstermijn. Het abonnement dient minimaal voor 3 maanden afgesloten te worden. En is daarna opzegbaar. Dit doet u op uw accountpagina.

Prijzen
Abonnementsprijzen kunnen worden gewijzigd. Nieuwe prijzen worden van kracht bij vernieuwing van uw abonnement. Wij zullen u alvast van tevoren in kennis stellen voor vernieuwing, als dit het geval is.

Smaken
Wij willen u altijd de smaak geven die u heeft besteld. In het onwaarschijnlijke geval dat een smaak niet meer op voorraad is, wordt er vervangen of op geen andere manier beschikbaar, dan bieden wij u de mogelijkheid om een restitutie of vervangende zakken van een andere smaak te geven.

 

5 GARANTIE OP DOOR SHAKE2DAY VERKOCHTE PRODUCTEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bestellers hebben in de Europese Unie gedurende 6 maanden vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op vervanging van de op Shake2Day gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden genuttigd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.
Indien voor nakoming achteraf een vervangende levering wordt gekozen, is de besteller verplicht de als eerste geleverde goederen binnen 30 dagen naar en op kosten van besteller terug te sturen. De gebrekkige goederen dienen conform de wettelijke voorschriften te worden geretourneerd. Shake2Day behoudt zich het recht voor conform de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
Bij gebruikte ( geopende ) goederen geld er geen garantietermijn.
Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retournering voorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid van Jake is beperkt tot (i) schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Shake2Day (ii) vorderingen die volgens het toepasselijke dwingende consumentenrecht niet kunnen worden uitgesloten of (iii), voor zover beperking is toegestaan, tot die toegestane beperking.
Voor zover de aansprakelijkheid van Shake2Day is uitgesloten of beperkt , geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

 

6 TOEPASSELIJK RECHT

Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in Nederland. Dit betekent dat u vorderingen in verband met deze Algemene Voorwaarden die voortvloeien uit de normen van consumentenbescherming naar keuze zowel in Nederland als in het EU-land waar u woont kunt indienen.

 

7 VERANDERINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze website, regelingen, voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te veranderen. Op uw bestelling zijn echter de Algemene Voorwaarden, contractuele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, voor zover een verandering van deze voorwaarden niet wettelijk of van overheidswege noodzakelijk is (in dat geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die u voorheen heeft geplaatst). Indien een regeling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als scheidbaar en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

 

8 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Algemene Voorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Algemene Voorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

 

9 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Onze producten kunnen slechts door volwassenen worden gekocht. Indien u jonger bent dan 16 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Shake2Day.

 

10 ONZE CONTACTGEGEVENS

Shake2Day / Maas-Intersales
Kerkhofstraat 21
5554HG, Valkenswaard
Nederland

KvK: 62666061
VAT NL: NL1660.73.167 B03
ING Bank: NL60 INGB 006794372