Privacybeleid

Shake2Day is zich bewust dat u graag wil weten hoe uw gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving beschrijft het privacybeleid van Shake2Day. Door de webshop van Shake2Day te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met alles wat die in deze privacykennisgeving wordt beschreven.

Informatie over onze klanten is belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie behoort daar niet toe. Shake2Day deelt klantengegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en met Shake2Day/Maas-Intersales en de door haar gecontroleerde dochtermaatschappijen die ofwel onderworpen zijn aan deze privacykennisgeving ofwel een beleid hebben dat minstens evenveel bescherming biedt als het beleid dat in deze privacykennisgeving wordt beschreven.

 

Derde dienstverleners

Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die namens ons bepaalde functies uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van bestellingen, leveren van pakjes, verzenden van post en e-mail, verwijderen van doublure-gegevens uit klantenlijsten, analyseren van gegevens, leveren van marketingsupport, leveren van zoekresultaten en links (waaronder betaalde vermeldingen en links), verwerken van creditcardbetalingen en klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Overgang van ondernemingen

Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij winkels, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa, maar blijven zij onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande privacykennisgeving (uiteraard tenzij de klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Shake2Day of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa behoren.

 

Bescherming van Shake2Day en anderen

Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Shake2Day, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico’s. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze privacykennisgeving.

 

Met uw toestemming

In alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben ervoor te kiezen die informatie niet te delen.
Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De informatie die wij van u krijgen, helpt ons uw winkelervaring bij Shake2Day te personaliseren en continu te verbeteren. Wij gebruiken de gegevens om bestellingen en betalingen te verwerken, producten en diensten te leveren, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en acties, onze administratie bij te houden en in het algemeen uw rekeningen bij ons te onderhouden, content te tonen (zoals wensenlijsten en customer reviews), en om producten en diensten aan te bevelen waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om onze winkel en het platform te verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen. Klik hier voor voorbeelden van door ons verzamelde gegevens. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u veel van onze functies niet zult kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, uw toekomstige winkelervaring op uw voorkeuren aan te passen, en voor communicatie met u.

Automatische gegevens: bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser Shake2Day of advertenties en andere content opent die op andere websites worden aangeboden door of namens Shake2Day.

E-mail communicatie: om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Shake2Day opent, indien uw computer die mogelijkheid ondersteunt. Ook vergelijken wij onze klantenlijst met lijsten die wij ontvangen van andere ondernemingen teneinde onze klanten geen onnodige berichten te sturen.

Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen.

 

Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u functies aan te bieden, gebruiken wij cookies.

Shake2Day geeft u toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over uw account en uw contacten met Shake2Day met het (daartoe beperkte) doel om die gegevens in te kunnen zien en, in bepaalde gevallen, bij te werken.

Als u een zorg heeft over de privacy bij Shake2Day, dan kunt u ons e-mailen (customerservice@shake2day.com) met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen.

Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze privacykennisgeving en de gebruiks- en verkoopvoorwaarden zullen veranderen. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde klantengegevens zonder de toestemming van de betrokken klanten.

Vertrouwt u iets niet laat het ons weten door contact op te nemen.